بایگانی برچسب: بی انگیزه شدن

انرژی اکتیواسیون

یادمه تو شیمی یه مفهومی داشتیم به نام انرژی اکتیواسیون که میشد حداقل انرژی ای که لازمه برای سیستمون تامین بشه تا اون واکنشی که انتظار می ره صورت بگیره، صورت بگیره. هم چنین می تونستیم به کمک یک کاتالیست اون انرژی اکتیواسیونه رو پایین بیاریم. این در حالیه که اون کاتالیسته خودش در پایان …