درس هایی برای زندگی

اشتباهات و بازنگری در آنها

پیش نوشت : شخصی است. برای مرتب کردن ذهنم نوشتمش. برای اینکه دوباره این اشتباهات را تکرار نکنم. اصل مطلب :حس می کنم مدتی بود افتاده بودم در یک سری لوپ معیوب. احساس بی‌هودگی، اضطراب و استرس، ترس از آینده و کلی چیز دیگه. حتی دومینویی داشت اتفاقات بدی می افتاد مثل لیسی( و قبل …

ترسیدن و معمولی شدن

پیش نوشت: این متن انسجام نداره. بیشتر برای خالی کردن ذهنم نوشته شده. احتمالن خوندنش برای شما فایده ای نداشته باشه. اخیرن نمی تونم متمرکز شم. بخشی از این ماجرا ناشی از یک تصمیم از سرِ ترسه. مثل خیلی از تصمیم های دیگه ای که گرفتم. ورست کیس فکر کردم! با این که معتقد نیستم …

نقطه بهینه کجاست؟

داشتم به دو کیس مختلف فکر می کردم و مقایسه ای بین آنها انجام می دادم. نخستینِ آن دو این است که توانایی ات بیشتر از آنچه در واقع هست پنداشته شود و بالطبع مورد دیگرهم عکس مورد بالاست یعنی توانایی ات کمتر از آنچه در واقع هست پنداشته شود. یک وقت هست که خودمان …

پروکرستینیشن ساختار یافته

پیش نوشت ۱ : چند وقت پیش به بهانه موضوع جالبی که یکی از دوستان برای عنوان پروژه تمرینی درس روش تحقیق انتخاب کرده بود، Ig Nobel Prize در کلاس مطرح شد. Ig Nobel Prize جایزه ای است که به کارهایی تعلق می گیرد که در نگاه اول خنده دار به نظر می رسند ولی عمیق تر …