انرژی اکتیواسیون

یادمه تو شیمی یه مفهومی داشتیم به نام انرژی اکتیواسیون که میشد حداقل انرژی‌ای که لازمه برای سیستمون تامین بشه تا اون واکنشی که انتظار می ره، صورت بگیره. هم‌چنین می‌تونستیم به کمک یک کاتالیست اون انرژی اکتیواسیون رو پایین بیاریم. این در حالیه که اون کاتالیست خودش در پایان واکنش بدون تغییر باقی می …

اشتباهات و بازنگری در آنها

پیش نوشت : شخصی است. برای مرتب کردن ذهنم نوشتمش. برای اینکه دوباره این اشتباهات را تکرار نکنم. اصل مطلب :حس می کنم مدتی بود افتاده بودم در یک سری لوپ معیوب. احساس بی‌هودگی، اضطراب و استرس، ترس از آینده و کلی چیز دیگه. حتی دومینویی داشت اتفاقات بدی می افتاد مثل لیسی( و قبل …

ترسیدن و معمولی شدن

پیش نوشت: این متن انسجام نداره. بیشتر برای خالی کردن ذهنم نوشته شده. احتمالن خوندنش برای شما فایده ای نداشته باشه. اخیرن نمی تونم متمرکز شم. بخشی از این ماجرا ناشی از یک تصمیم از سرِ ترسه. مثل خیلی از تصمیم های دیگه ای که گرفتم. ورست کیس فکر کردم! با این که معتقد نیستم …

نصفه و نیمه رها کردن کارها

پیش نوشت نامربوط ۱: اینجا نوشته بودم که چه چیزهایی می تونه باعث بشه برای مدت زیادی ننویسیم. با این حال دلیل این موضوع در چند وقت اخیر برای من پرشدن ظرفیتم از حرف هاییه که مناسب نوشتن در وبلاگ نیستند و اکنون جای مناسبی برای نوشتنشون و اغلب اوقات فرد یا افرادی برای صحبت …